15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: Mai Sơn Phủ (5)

Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 08:53

Lẩn thẩn đi về mấy độ nay,
Vì đâu đeo đẳng với nơi vầy.
Ấm trà tiêu khát còn nghe giọng,
Chén rượu mừng xuân dạ thấy say.
Điểm lữ trông chừng mây đạm nhạt,
Dòng thu xem cỡ nước vơi đầy.
Thương ai hẳn lại thương lòng lắc,
Này nợ này duyên những thế này.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Tự than thân.