Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích
Từ khoá: Mai Sơn Phủ (5)

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:53

Con bóng đi về chốc bấy nay,
Chữ duyên nào đã chắc trong tay.
Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt,
Trông suốt nhân tình dạ muốn say.
Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn,
Một đời riêng mấy kiếp chua cay.
Nỗi mình nỗi bạn dường bao nả,
Dám hỏi han đâu những cớ này.


自嘆 - Tự than thân.