31/10/2020 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán kỳ 2

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:34

 

Lẩn thẩn đi về mấy độ nay,
Vì đâu đeo đẳng với nơi vầy.
Ấm trà tiêu khát còn nghe giọng,
Chén rượu mừng xuân dạ thấy say.
Điểm lữ trông chừng mây đạm nhạt,
Dòng thu xem cỡ nước vơi đầy.
Thương ai hẳn lại thương lòng lắc,
Này nợ này duyên những thế này.
自嘆 - Tự than thân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Tự thán kỳ 2