các bạn có thể cho tôi đọc đc cả bài thơ này đc ko ???????????