中秋臥病

須知人事亦由天,
月到中秋月自圓。
對此不堪淹病臥,
起看兒輩競燈前。

 

Trung thu ngoạ bệnh

Tu tri nhân sự diệc do thiên,
Nguyệt đáo trung thu nguyệt tự viên.
Đối thử bất kham yêm bệnh ngoạ,
Khởi khan nhi bối cạnh đăng tiền.

 

Dịch nghĩa

Cho hay việc người cũng do trời
Vừng trăng (khuyết) kia, hễ đến rằm tháng tám thì tự nhiên lại tròn.
Trước cái cảnh ấy, lòng nào ta lại ôm bịnh mà nằm cho được?
Nên dậy mà xem đàn con tranh giành nhau đùa giỡn trước đèn.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cho hay muôn việc tại trời
Đêm rằm tháng tám vừng soi tụ tròn!
Người đâu chịu cảnh ốm mòn,
Trước đèn dậy ngắm đàn con nô đùa.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết việc người cũng do trời định
Đến trung thu trăng cũng sẽ tròn
Đối trăng không thể nằm giường
Gượng ngồi hẳn dậy xem con chơi đèn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc người, mới biết, cũng do trời
Vành vạnh trung thu nguyệt rạng ngời
Trước cảnh có đâu nằm ốm được
Nhỏm ngồi xem nhỏ giỡn đùa chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cho hay mọi việc cũng do trời,
Nguyệt khuyết đến rằm lại sáng ngời.
Trước cảnh ấy sao nằm ốm được,
Dậy mà xem trẻ giỡn đùa chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời