Theo tích xưa tiên nhân Bạch Thố
Muốn về hang cưỡi gió bay đi
Suối ngàn nhà cỏ khác gì
Một đường lạnh lẽo vạn chi cây rừng

tửu tận tình do tại