18/01/2022 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tề sơn nhân quy Trường Bạch sơn
送齊山人歸長白山

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:37

 

Nguyên tác

舊事仙人白兔公,
掉頭歸去又乘風。
柴門流水依然在,
一路寒山萬樹中。

Phiên âm

Cựu sự tiên nhân Bạch Thố[1] công,
Trạo đầu quy khứ hựu thừa phong.
Sài môn lưu thuỷ y nhiên tại,
Nhất lộ hàn sơn vạn thụ trung.

Dịch nghĩa

Theo truyện xưa, người tiên Bạch Thố công,
Có thể cưỡi gió khi trở về sơn động.
Nay ông có nhà cỏ bên dòng suối nước chảy cũng giống vậy,
Con đường lạnh lẽo ông đi có cả vạn cây cối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo tích xưa tiên nhân Bạch Thố
Muốn về hang cưỡi gió bay đi
Suối ngàn nhà cỏ khác gì
Một đường lạnh lẽo vạn chi cây rừng
Núi Trường Bạch nay ở phía nam huyện Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông.

[1] Tên đạo sĩ tu tiên đắc đạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Tống Tề sơn nhân quy Trường Bạch sơn