15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
23 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Huy Cường (10 bài)
- Tú Mỡ (86 bài)
- Hoàng Tạo (16 bài)
- Nguyễn Trọng Cẩn (16 bài)
- Trần Cung (8 bài)
Tạo ngày 16/12/2019 23:10 bởi tôn tiền tử
Hà Văn Đại 何文玳 (1899-1964) quê Tiên Điền, Hà Tĩnh, là quan triều Nguyễn, và sau trở thành nhà cách mạng. Ông đỗ cử nhân khoa thi năm Ất Mão (1915), đỗ phó bảng năm Kỷ Mùi (1919) khi 21 tuổi, làm Thừa phái bộ Công.

 

Thơ dịch tác giả khác