Miệng anh là ánh lửa thiêu
Ngọt ngào đổ hết nuông chiều cho em
Là thiên thần ngự trong tim
Là người lính chiến xông tìm vào em
Là linh mục ban sắc thêm
Là cơn địa chấn nhận chìm trong em
Cho tình yêu cuộn dâng lên
Cho đôi mắt biết gọi lên tên người
Miệng anh chiến đấu tơi bời
Cho em chìm xuống rã rời đê mê
Miệng anh thành nhạc vỗ về
Cho em thầm nhắc những ngày tình xa
Canh đồng hồ, anh sẽ qua