Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/04/2010 19:11 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 23/04/2010 19:13 bởi hongha83
Gia Luật Sở Tài 耶律楚材 (1189-1243) tự Tấn Khanh 晉卿, hiệu Trạm Nhiên cư sĩ 湛然居士, còn có hiệu khác là Ngọc Tuyền lão nhân 玉泉老人, là một tướng của Thành Cát Tư Hãn, sinh ở Yên Kinh, gốc người Khiết Đan, thuộc con cháu hoàng tộc triều đại nhà Liêu. Ông làm quan tới chức Trung thư lệnh dưới triều vua Nguyên Thái Tông, trở thành một vị thừa tướng có tiếng dưới triều Nguyên. Trước tác có Trạm Nhiên cư sĩ tập.