Sevilla là một ngọn tháp
đầy những cung thủ rất tinh.

Sevilla để gây thương tích.
Córdoba để chết.

Một thành phố rình rập
những tiết điệu dài,
và cuốn lấy chúng
như những mê lộ.
Như những thân nho leo giàn
ngụt lửa.

Sevilla để gây thương tích!

Dưới vòng cung của bầu trời,
trên miền đồng bằng hoàn hảo
nó phóng đi mũi tên
vững chắc của dòng sông;

Córdoba để chết.

Và say mê nhẫn giới
nó hoà lẫn với rượu
sự cay đắng của Don Juan
và khoái cảm của Dionysos.

Sevilla để gây thương tích.
Córdoba để chết.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé