Lưỡi dao găm
xuyên qua trái tim
như lưỡi cày
xuyên qua đất hoang.

Xin đừng.
Đừng cắm sâu vào người tôi.
Xin đừng.

Lưỡi dao găm,
như một tia nắng,
thiêu đốt những khe sâu
khủng khiếp.

Xin đừng.
Đừng cắm sâu vào người tôi.
Xin đừng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé