Chúng ta thiếu thời gian
có lẽ lại là điều tốt hơn
để nói với nhau
những lời cuối.

Những lời cuối
lẽ ra có thể làm ta thất vọng
Chạm quá sát đề tài

Lời bất cẩn
có thể vấp phải
thì tương lai

Có thể sớm chôn trong ta
một mẩu cái gì đó

Những lời cuối có thể chẳng
có gì để nói với chúng ta

Những lời cuối có thể nói
vượt qua mọi thước đo

Chúng có thể nói với ta
quá nhiều về mọi thứ

Như một núi lửa trào ra
dưới một bầu trời sắc vải dạ

Chúng ta thiếu thời gian
có lẽ lại là điều tốt hơn
để nói với nhau những lời cuối.


"Những lời cuối" dịch từ bản Pháp ngữ "Les derniers mots" của Lucienne Rey và Gérard Gaillaguet, trong Témoins – quarante-quatre poètes Polonais contemporains 1975-1990, Nxb. Les Ateliers du Tayrac, 1997.

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4505
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé