Giáo sư White
người giải phẫu đổi đầu cho hai con khỉ nhỏ
mua cho mình một cái nón nỉ đúng thời trang.
Khi đi ra khỏi cửa hàng
cái nón cúi nghiêng xuống tai ông
và thì thầm:
này ông White, coi chừng đấy,
cái đường chạy của bộ óc nhà ngươi
là nơi thi đấu điền kinh môn nhảy.
Ý nghĩ của nhà ngươi đã nhảy một cú dài
một cú nhảy dài quá cỡ
so với cái nhân loại này của chúng ta.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé