Khi kẻ thù ta buồn ngủ
ta đột kích chúng từ phía sau
mở toang cửa đi vào sọ của chúng
hạ cái cầu kéo
trước xương trán
lối vào của những chuyến xe đẩy
chở thịt tươi của ý thức
cây mùi tây xanh của ý tưởng mới
và kem trứng trên chiếc bánh của tưởng tượng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé