Nếu có một Thượng đế
– ta sẽ ăn tối với người.
Thay vì những đèn hiệu, một cây táo gai đỏ.
Một thiên thần sẽ đến với ta trên xe hơi.
Chim bồ câu như những đám mây béo tròn
sẽ vỗ cánh trên chiếc bàn xếp.
Từ những bình rượu cạn chúng ta sẽ uống
nước thánh và tự nguyện.

Thượng đế cho dù có những ngón tay ngắn
người cũng sẽ từ đó hút ra được vĩnh cửu.[*]
Nếu Thượng đế nói được nhiều thứ tiếng
người sẽ dịch những bài thánh thi
cho một tập tuyển còn thánh hơn cả
giọt nước đầu, giọt thánh trong những giọt thánh,
từ đó một dòng sông đã đổ ra.

Tiếp đó Thượng đế và ta chúng ta đạp xe đi
trên một cây anh đào khắp cảnh thiên đường.
Lau sậy hạ giới trong các chậu cảnh.
Những con dã thú bị bỏ hoang.

Thế rồi Thượng đế tụt xuống xe và bảo
rằng chính người
là Thượng đế.
Người sẽ lấy ống nhòm ra. Người sẽ bảo ta
nhìn xuống trái đất. Người sẽ cắt nghĩa
nó sinh ra như thế nào
nó đã làm ăn như thế được bao nhiêu lâu
và như thế nào không chối cãi người đã có lỗi với thế gian này
khi phát ra ý nghĩ như những chiếc máy bay xếp giấy thả trong gió.

Những con bò chở mặt trời trên đôi sừng của mình.
Chiếc bàn xếp đu đưa trên bốn chân.
Ta sẽ xin thuốc chữa từ tay Thượng đế
và sẽ lành bệnh
ngay sau khi ta chết.


[*] "Wyssany z palca": nghĩa từng chữ là “mút ra từ ngón tay” và có nghĩa là không thật hay nói điều dối. Magnus J. Krynski (trong Contemporary East European Poetry, Emery George biên tập, Oxford University Press, 1993) đã dịch thoát hơn: Thượng đế cho dù thiển cận / người cũng sẽ nhìn thấy vĩnh cửu đến đây (Even if God is nearsighted / he’ll see eternity coming.) [Theo chú thích của người biên tập The New Polish Poetry]

"Nếu có một Thượng đế" dịch từ bản Anh ngữ "If There Is a God" của Elzbieta Majnusz và Marek Englender trong The New Polish Poetry, Milne Holton và Paul Vangelisti tuyển và biên tập, University of Pittsburgh Press xuất bản, 1978.

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4505
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé