Chúng ta đã để mất trước hạn.
Chúng ta đã để mất không được gì
Chết một cách vô ích.

Trước ngưỡng cửa năm 1985
Chúng ta gửi cho nhau những lời chúc tụng
vào một đêm lạnh giá.

Chúng ta đã tách xa cùng tận
khỏi một cái chết mới.
Chúng ta sẽ không còn
chết cho cuộc sống này.
Cái kim đồng hồ treo tường
lướt trên mặt đồng hồ
như một đoàn xe tang.

Chúng ta đã để mất trước hạn.
Chúng ta đã để mất không được gì
Những kẻ từng đem hoa đến mộ phần chúng ta
nay đã yên nghỉ bên cạnh chúng ta.

Chúng ta bước vào những cái chết mới
Chúng ta bước vào Năm Mới.
Kẻ nào thấy việc ấy là lạ
không đời nào có thể đến giúp chúng ta.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé