Hậu duệ không, tổ tiên hạnh phúc cũng không
Tôi chẳng có người quen, cũng chẳng có họ hàng
Chẳng là gì của tôi cả, tôi không
Chẳng là gì của tôi cả, tôi không


Như mọi người, tôi là trời cao thẳm
Cực Bắc, lạ xa, bí mật khôn cùng
Ấnh sáng loé lên từ xa xôi ảo ảnh
Ấnh sáng loé lên từ xa xôi ảo ảnh

Sống làm sao, không thể sống, không, không
Tôi ước ao tự chính mình giới thiệu
Để người ta nhìn tận mắt, tinh thông
Để người ta nhìn tận mắt, tinh thông

Tất cả vì cái này: tự dày vò, ca hát
Được người người yêu mến ước ao tôi
Và được thuộc về ai đó, ai ơi
là của một người nào đó, của tôi!


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)