Trăng chìm
trong mái tóc nàng.
Hoa
lily
của thiên đàng
dệt mơ,
xuống
che lấp tiếng hát hò
khép nàng vào cánh chim mơ mộng vờn
bởi hoa cúc với hoàng hôn
Làm nàng sâu sắc,
Thuộc
hơn
thân nàng
mưa
ngọc ngà - khẽ tuôn tràn.