I carry your heart with me

i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)
i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

anh mang trái tim em theo anh (anh đặt nó trong
tim mình) anh chẳng bao giờ rời xa nó (anh đến đâu
chính là em đến đấy, em thân thương,
anh làm gì chính em làm đấy, em yêu dấu)

anh không sợ
số phận (vì em là số phận anh, ngọt ngào) anh không muốn
thế giới (vì em chính là thế giới của anh, xinh đẹp và chân thật)
em chính là những gì vầng trăng muốn nói
và tất cả những bài ca của mặt trời đều hát về em

và đây là điều bí mật nhất mà không ai biết
(nó ở nơi gốc của gốc, nụ của nụ
và bầu trời của bầu trời cho cái cây-cuộc đời; cây vươn
cao hơn những ước vọng của tâm hồn,
xa hơn mọi nơi ẩn náu của tâm trí)
và đó chính là điều kỳ diệu khiến các vì sao ở cách xa nhau

anh mang trái tim em theo (anh đặt nó trong tim mình)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mạc Vũ Cầm

anh mang trái tim em theo anh (anh cất giữ
trong tâm tưởng của mình) chẳng bao giờ anh để nó rời xa (dù nơi đâu anh đi
bước chân em đều theo đến đó, em yêu dấu; dù điều gì anh làm
cũng đều qua bàn tay em, em mến yêu)
anh chẳng sợ
số phận nào cả (vì em là số phận của anh, là tình yêu của anh) anh chẳng cần
thế giới gì cả (vì em là cuộc sống tươi đẹp, là sự thật hiển nhiên của đời anh)
và em chính là hết thảy những ý nghĩa mà vầng trăng kia đem đến
và em chính là hết thảy những lời ca mà mặt trời kia cất lên.

đây là một bí mật thẳm sâu mà chưa ai biết đến
(là gốc của cội gốc và chồi của chồi non
là vũ trụ trên bầu trời quanh hơi thở cây đời; là thứ vươn lên
cao hơn cả khát vọng của tâm hồn và chiều sâu của tư tưởng
và là điều kỳ diệu khiến những vì sao luôn ở xa cách nhau.

anh mang theo trái tim em (anh cất giữ trong tâm tưởng của mình)

15.00
Trả lời