16/07/2024 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh mang trái tim em theo anh
I carry your heart with me

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 04:52

 

Nguyên tác

i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)
i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

anh mang trái tim em theo anh (anh đặt nó trong
tim mình) anh chẳng bao giờ rời xa nó (anh đến đâu
chính là em đến đấy, em thân thương,
anh làm gì chính em làm đấy, em yêu dấu)

anh không sợ
số phận (vì em là số phận anh, ngọt ngào) anh không muốn
thế giới (vì em chính là thế giới của anh, xinh đẹp và chân thật)
em chính là những gì vầng trăng muốn nói
và tất cả những bài ca của mặt trời đều hát về em

và đây là điều bí mật nhất mà không ai biết
(nó ở nơi gốc của gốc, nụ của nụ
và bầu trời của bầu trời cho cái cây-cuộc đời; cây vươn
cao hơn những ước vọng của tâm hồn,
xa hơn mọi nơi ẩn náu của tâm trí)
và đó chính là điều kỳ diệu khiến các vì sao ở cách xa nhau

anh mang trái tim em theo (anh đặt nó trong tim mình)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Anh mang trái tim em theo anh