vào mùa hoa thủy tiên (loài hoa biết
mục đích của sự sống là mọc lên)
quên đi tại sao, nhớ lấy thế nào

khi tử đinh hương rộ nở tuyên ngôn
đạt điểm của thức dậy là ươm mơ
nhớ lấy là vậy, (quên đi chừng như)

vào mùa hoa hồng (kỳ diệu ta
hiện tại và nơi đây với thiên đàng)
quên đi nếu như, nhớ rằng đúng thế

khi cuộc sống ngọt ngào vượt khỏi
sự đo lường hiểu biết của ta
hãy biết đạt suy, không là tìm kiếm

trong bí ẩn mãi là hiện hữu
(cũng có khi giải thoát được ta)
hãy quên - là tôi, hãy nhớ - là tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)