anh chạm nhé, lời chàng
em sẽ kêu, lời nàng
một lần thôi, lời chàng
ơ thích đấy, lời nàng

để anh sờ, lời chàng
nhiều không anh, lời nàng
thật nhiều chứ, lời chàng
sao lại không, lời nàng

(bắt đầu nhé, lời chàng
đừng xa quá, lời nàng
xa thế nào, lời chàng
như thế này, lời nàng)

để đây nhé, lời chàng
(như thế nào, lời nàng
như thế này, lời chàng
nếu anh hôn, lời nàng

di chuyển nhé, lời chàng
yêu em không, lời nàng
nếu em muốn, lời chàng
em chết mất, lời nàng

đấy là sống, lời chàng
còn vợ anh, lời nàng
đây, lời chàng
ôi, lời nàng

(sướng quá, lời chàng
đừng dừng, lời nàng
ôi không, lời chàng)
chậm lại, lời nàng

(ra chưưưứ? lời chàng
ư-ưưưứ, lời nàng)
em tuyệt quá! lời chàng
anh của Em, lời nàng)