Biết
em đã mệt mỏi rồi
Với bao thách đố trong đời;
Giống tôi.

Đến cùng tôi nhé để rồi
Chúng ta thả hết chuyện đời xa trôi-
(Chỉ mình hiểu với nhau thôi!)

Biết
em giờ đến đây chơi
Thả đam mê đến vỡ rơi hồn người
Để rồi em mệt chút thôi;
Mệt vì những thứ rã rời-
Mệt thôi.

Tôi thì chắc giống vậy rồi.
Đêm nay tình mộng tràn đôi mắt này
Gõ vào cửa tim em đây-
Xin em hãy mở hồn này cho tôi!
Để tôi chỉ em những nơi
Nếu như em thích
Ngủ nơi tuyệt vời.

Này em hãy đến bên tôi!
Cho tôi thổi bóng tuyệt vời lên trăng
Bồng bềnh trên mỗi ngày sang;
Hát em nghe khúc tơ vàng miên man
Trong hàng tinh tú giăng ngang;
Chiêm bao bỏ lại để mang ngọc ngà
Khi tôi tìm được đoá hoa
Trái tim bé bỏng mở ra thiên đường
Trăng về bỏ lại đại dương.