22/10/2021 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đã mệt rồi
You are tired

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 12:43

 

Nguyên tác

You are tired
(I think)
Of the always puzzle of living and doing;
And so am I.

Come with me then
And we’ll leave it far and far away-
(Only you and I understand!)

You have played
(I think)
And broke the toys you were fondest of
And are a little tired now;
Tired of things that break and-
Just tired.

So am I.
But I come with a dream in my eyes tonight
And knock with a rose at the hopeless gate of your heart-
Open to me!
For I will show you the places Nobody knows
And if you like
The perfect places of Sleep.

Ah come with me!
I’ll blow you that wonderful bubble the moon
That floats forever and a day;
I’ll sing you the jacinth song
Of the probable stars;
I will attempt the unstartled steppes of dream
Until I find the Only Flower
Which shall keep (I think) your little heart
While the moon comes out of the sea.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Biết
em đã mệt mỏi rồi
Với bao thách đố trong đời;
Giống tôi.

Đến cùng tôi nhé để rồi
Chúng ta thả hết chuyện đời xa trôi-
(Chỉ mình hiểu với nhau thôi!)

Biết
em giờ đến đây chơi
Thả đam mê đến vỡ rơi hồn người
Để rồi em mệt chút thôi;
Mệt vì những thứ rã rời-
Mệt thôi.

Tôi thì chắc giống vậy rồi.
Đêm nay tình mộng tràn đôi mắt này
Gõ vào cửa tim em đây-
Xin em hãy mở hồn này cho tôi!
Để tôi chỉ em những nơi
Nếu như em thích
Ngủ nơi tuyệt vời.

Này em hãy đến bên tôi!
Cho tôi thổi bóng tuyệt vời lên trăng
Bồng bềnh trên mỗi ngày sang;
Hát em nghe khúc tơ vàng miên man
Trong hàng tinh tú giăng ngang;
Chiêm bao bỏ lại để mang ngọc ngà
Khi tôi tìm được đoá hoa
Trái tim bé bỏng mở ra thiên đường
Trăng về bỏ lại đại dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Em đã mệt rồi