Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/06/2017 14:31

代黃梅杜氏寄贈

二月煙花珥水明,
風傳春信報新平。
百世心事忘言處,
萬里關河憶別情。
得路如今鵬健翼,
過橋何日馬諳程。
倚閭幸慰平安問,
松柏依依氣色榮。

 

Đại Hoàng Mai Đỗ thị ký tặng

Nhị nguyệt yên hoa Nhị thuỷ minh,
Phong truyền xuân tín báo tân bình.
Bách thế tâm sự vong ngôn xử,
Vạn lý quan hà ức biệt tình.
Đắc lộ như kim bằng kiện dực,
Quá kiều hà nhật mã ám trình.
Ỷ lư hạnh uý bình an vấn,
Tùng bách y y khí sắc vinh.


Hoàng Mai thuộc Thanh Trì, Hà Nội.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Tháng hai sông Nhị trổ đầy hoa
Gió thổi tin xuân đến mọi nhà
Tâm sự trăm năm lời nguyện ước
Biệt tình muôn dặm chén quan hà
Chim bằng được lối vuơn cao cánh
Bóng ngựa qua cầu rong ruổi xa
Tựa cửa cầu mong an hảo sự
Cây tùng cành bách khí chan hoà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng hai sông Nhị đầy hoa,
Tin xuân gió thổi đến qua mọi nhà.
Trăm năm âm sự ước qua,
Biệt tình muôn dặm quan hà chén vơi.
Chim bằng được lối vuơn cao,
Đường xa bóng ngựa qua cầu ruổi dong.
Tựa cửa hảo sự cầu mong,
Cây tùng cành bách khí trông chan hoà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời