園居雜興

錯落朝帆輕掛日,
清冷夜響靜攻書。
微微花徑風來後,
皎皎雲間月上初。
逐隊往還飛夜鳥,
隨緣上下戲盆魚。
頤閒隨在皆成趣,
不覺寬然若有餘。

 

Viên cư tạp hứng

Thác lạc triều phàm khinh quải nhật,
Thanh lanh dạ hưởng tĩnh công thư.
Vi vi hoa kính phong lai hậu,
Hiệu hiệu vân gian nguyệt thướng sơ.
Trục đội vãng hoàn phi dã điểu,
Tuỳ duyên thượng hạ hý bồn ngư.
Di nhàn tuỳ tại giai thành thú,
Bất giác khoan nhiên nhược hữu dư.


Nguyên chú: Năm nay Canh Thìn (1820) tôi 26 tuổi, vừa mới hết tang thầy học là Tồn Am tiên sinh (tức Bùi Huy Bích). Nay mang sách về nhà, tôi hứng khởi làm thơ.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Sáng đẹp màu trời buồm dạo quanh
Nghe người đọc sách giữa đêm thanh
Dưới hoa gió thổi làn nhè nhẹ
Trên nguyệt mây vờn điệu quấn quanh
Chim lượn nhởn nhơ luồng gió cuốn
Cá vùng quanh quẩn chiếc âu sành
Di nhàn cảnh tượng đầy vui thú
Bất giác, ta vui cuộc sống lành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng đẹp trời buồm dạo quanh,
Nghe người đọc sách đêm thanh êm đềm,
Gió thổi làn nhẹ hoa thềm,
Mây vờn trên nguyệt diệu mềm quấn quanh,
Chim lượn nhởn nhơ gió lành,
Cá vùng quanh quẩn âu sành đùa chơi,
Di nhàn cảnh tượng thú vui
Tự nhiên cuộc sống lành xui ta về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời