Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2017 14:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/11/2020 10:24

寄贈新平知府何會元

太液池邊俸紫泥,
馬頭那敢問東西。
錦囊神護琴樽爽,
班席春回雨露低。
隴坻誠知鸚鵡態,
岡梧原是鳳凰棲。
金籠曾否園林夢,
紅紫花間自在啼。

 

Ký tặng Tân Bình tri phủ Hà hội nguyên

Thái Dịch trì biên bổng tử nê,
Mã Đầu na cảm vấn đông tê (tây).
Cẩm nang thần hộ cầm tôn sảng,
Ban tịch xuân hồi vũ lộ đê.
Lũng để thành tri anh vũ thái,
Cương ngô nguyên thị phụng hoàng thê.
Kim Lung tăng phủ Viên Lâm mộng,
Hồng tử hoa gian tự tại đề.

 

Dịch nghĩa

Bên đầm Thái Dịch, chiếc ấn son lộ cao lên như ai đặt phơi lên đó,
Mã Đầu kia là bến thuyền có ai dám hỏi gì về các vật đông tây?
Chiếc túi gấm được thần dành cho vật cầm tôn để du thuyết khách,
Các ban tịch đón xuân về, nhờ có mưa móc đổ xuống mới thực có màu xuân.
Vào nơi thung lũng vắng xa mới biết được đặc tính của loài chim anh vũ,
Nấp bên cây ngô đồng mới thấy được nơi nghỉ ngơi của chim phượng hoàng.
Tăng Kim Lung có biết chăng đến giác mộng Viên Lâm?
Nghe như tự có tiếng buồn tiếng than giữa đám hoa thơm màu hồng màu tía.


Họ Hà tức Hà Duy Phiên, quê ở Thanh Hoá, đỗ hương cống năm 1809, được bổ chức Tri phủ Tân Bình, thành Gia Định, rồi làm Tham tri bộ Lại. Năm 1836, dẹp loạn Quách Tất Công ở Ninh Bình, được thăng hàm Thượng thư. Đến đời Thiệu Trị, được thăng Hiệp biện đại học sĩ, Cơ mật viện đại thần. Sau lại được thăng Tổng tài Quốc sử quán. Ông đã có công tham gia soạn Đại Nam hội điển. Ông mất năm 1853.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Thái Dịch bên đầm phơi ấn son
Hỏi ra mới biết đến thuyền con
Cầm tôn Thần tặng màu tơ gấm
Vũ lộ xuân về đẹp nước non
Anh vũ trèo trên chồi bóng rậm
Phượng hoàng đậu dưới cánh ngô giòn
Viên Lâm mộng tưởng tăng Kim Lũng
Hồng tía hoa thơm dọc lối mòn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầm phơi Thái Dịch ấn son,
Hỏi ra mới biết bến đò đông tây.
Cẩm nang thần tặng chén đàn,
Mưa sương mang nước về càng đẹp xuân.
Anh vũ leo chồi bóng râm,
Phượng hoàng đậu dưới cành dâm ngô giòn.
Kim Lung không mộng Viên Lâm
Hoa thơm hồng tía lấn xâm lối mòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời