Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/06/2017 14:17

寄贈新平知府何會元

太液池邊俸紫泥,
馬頭那敢問東西。
錦囊神護琴樽爽,
班席春回雨露低。
隴坻誠知鸚鵡態,
岡梧原是鳳凰棲。
金籠曾否園林夢,
紅紫花間自在啼。

 

Ký tặng Tân Bình tri phủ Hà hội nguyên

Thái Dịch trì biên bổng Tử Nê,
Mã Đầu na cảm vấn đông tê (tây).
Cẩm nang thần hộ cầm tốn sảng,
Ban tịch xuân hồi vũ lộ đê.
Lũng để thành tri anh vũ thái,
Cương ngô nguyên thị phụng hoàng thê.
Kim Lung tăng phủ Viên Lâm mộng,
Hồng tử hoa gian tự tại đề.


Họ Hà tức Hà Duy Phiên, quê ở Thanh Hoá, đỗ hương cống năm 1809.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Thái Dịch bên đầm phơi ấn son
Hỏi ra mới biết đến thuyền con
Cầm tôn Thần tặng màu tơ gấm
Vũ lộ xuân về đẹp nước non
Anh vũ trèo trên chồi bóng rậm
Phượng hoàng đậu dưới cánh ngô giòn
Viên Lâm mộng tưởng tăng Kim Lũng
Hồng tía hoa thơm dọc lối mòn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Dịch đầm phơi ấn son,
Hỏi ra mới biết bến đò đông tây.
Cẩm nang thần tặng chén đàn,
Mưa sương mang nước về càng đẹp xuân.
Anh vũ trèotrên chồi bóng râm,
Phượng hoàng đậu dưới cánh dâm ngô giòn.
Kim Lung không mộng Viên Lâm
Hoa thơm hồng tía lấn xâm lối mòn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời