Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2017 14:44

八月二十八日夜坐感懷

白露凋零楊柳邊,
月光何處隔山巓。
微微滎火明寒荻,
隱隱星河低遠天。
昨歲衣冠臨此夜,
春風杖屢復何年。
黃花會即霜前點,
莊誦渾疑親耳傳。

 

Bát nguyệt nhị thập bát nhật dạ toạ cảm hoài

Bạch lộ điêu linh dương liễu biên,
Nguyệt quang hà xứ cách sơn điên.
Vi vi huỳnh hoả minh hàn địch,
Ẩn ẩn tinh hà để viễn thiên.
Tạc tuế y quan lâm thử dạ,
Xuân phong trượng lũ phục hà niên.
Hoàng hoa hội tức sương tiền điểm,
Trang tụng hồn nghi thân nhĩ truyền.


Ngày sinh của thân sinh Doãn Uẩn vào cuối thu. Thường đến dịp đó, ông mặc áo mũ chỉnh tề đến trước bàn thờ, rót rượu dâng hương và đọc vài câu thơ để lễ cha và gia tiên.

Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Cành dương bạch lộ giữa trời xanh
Trăng toả bên non sáng bến ghềnh
Bóng lửa chập chờn cơn rét chớm
Bên sông lấp loáng bóng trời xanh
Cuốn khăn xếp lại trong đêm vắng
Chống gậy chơi xuân đón gió lành
Vui hội hoàng hoa sương điểm sáng
Mình vui truyền lại mấy trang tranh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành dương bạch lộ trời xanh,
Trăng toả bên đỉnh bến ghềnh sáng non,
Bóng lửa chớm rét chập chờn,
Bên sông lấp loáng bóng vờn trời xanh.
Đêm vắng xếp cuốn lại khăn,
Chơi xuân chống gậy đón làn gió qua,
Vui hội sương điểm hoàng hoa
Mình vui truyền lại món quà trang tranh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời