Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 01:22

入直

綠槐夾道集昏鴉,
敕使傳宣坐賜茶。
歸到玉堂清不寐,
月鉤初上紫薇花。

 

Nhập trực

Lục hoè giáp đạo tập hôn nha,
Sắc sứ truyền tuyên toạ tứ trà.
Quy đáo Ngọc Đường thanh bất mị,
Nguyệt câu sơ thượng tử vi hoa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quạ chiều đậu dọc dãy hoè xanh
Chầu ngự, uống trà, lệnh sứ ban
Về viện Hàn Lâm còn tỉnh táo
Tử vi đầu tháng giãi trăng vàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Rặng hoè đầy quạ, bóng chiều sa
Theo sứ chầu vua, được uống trà
Về điện Ngọc Đường, không chợp mắt
Ngắm trăng non chiếu tử vi hoa


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Con ác hôm về đậu gốc hoa,
Chực hầu nội cấm sắc ban trà;
Cảm ơn trân trọng về không ngủ,
Ngảnh mặt tường hoa nguyệt chửa tà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoè xanh rộn rã quạ chiều
Vào chầu cung khuyết được yêu ban trà
Hàn lâm viện lúc trở qua
Thượng tuần chẳng ngủ bóng hoa gần kề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời