Em sống bằng tiếng Sli của anh
Rừng lặng gió, cái suối thôi chảy
Hoa giun thôi không giữ hương
Em thôi không cần khăn áo

Trong bụng em có đàn kiến vống
Sau lưng em có chùm lá han
Em quên con cáo non ven suối
Em bỏ gã cầy hương lang thang

Tiếng hát của anh có mật ướp gừng
Làm em đau gan đau ruột
Làm em ốm ngày ốm đêm
Sát củ ráy vào gương vào lược

Nhớ anh cơm ngon không ăn được
Rượu ngon như nước bồ hòn
Em uống nụ cười anh thay nước
Em nhớ lời ca anh thay cơm…