Chợ Tân Sơn, Đồng Mỏ
Chợ An Châu, Cẩm Đàn
Chợ Chũ, chợ Đồi Ngô, chợ Gàng…
Đi nhiều chợ không cần tiền lắm

Đi tìm thằng bạn quê Mai Sao
Uống chén rượu ngô ủ nóng
Ăn bát phở thịt quay mác mật
Đi gặp em Luông bán măng
Cho nó mấy đồng tiêu tết
Ngày trước em giúp mình tạ thóc

Chợ vui, đi tiêu tình yêu
Bắt con ngựa đưa đi qua đèo
Ta thổi bài khèn Sli lượn
Hát rằng mình nợ em
Mình trả em thế nào
Món nợ sao càng chất lên cao?

Đi chợ thoả thuê uống rượu
Một ngày đã tiêu hết veo
Cái ôm em đành bỏ dở
Lại hẹn em đến phiên chợ nào…