Cánh diều tuổi thơ


Diều vi vút suốt một thời thơ bé
Gió nồm nam thức gọi đến nôn nao
Cánh diều chao như trẻ làng nô giỡn
Cái đuôi dài như tóc tuổi chăn trâu

Cánh diều xưa bây giờ còn đâu
Mà kỷ niệm nồng nàn thêm mãi
Những hình ảnh làng quê bờ bãi
Cánh diều bay hồn hậu mộng mơ

Trời đổ mưa mà lòng hoá ngẩn ngơ
Cánh diều nhỏ ngủ lành nơi giá sách
Mong trời tạnh, mong gió về tha thiết
Vầng trăng non hé mở ngỡ diều bay

Gió nồm nam thúc gọi đến mê say
Tuổi thơ bé như cánh diều thế đó
Đến bây giờ lòng tôi còn lộng gió
Tâm hồn mình cứ khao khát bay lên..