Thình lình quán cơm lam
Ven đường em đon đả
Rừng xuân áo chàm thơm
Đôi gò bồng…em thả

Gái núi má au đỏ
Nét ngài kẻ li cong
Ống cơm lam em chẻ
Hương nếp thơm lòng vòng

Muối mè em dốc ống
Rung rinh đáy lưng mềm
Khẩu cơm lam Bắc Kạn
Thơm bùi như câu Then

Ăn rồi muốn ngồi thêm
Quán cơm đầy hương nếp
Buộc lòng anh xa em
Trôi một vâng trăng khuyết…