Đối mặt với một kẻ ác
Tấm đã bốn lần bị giết
Bốn lần chết
Và trải qua năm kiếp luân hồi

Nhưng Tấm vẫn là cô bé Tấm
Hiền lành, nhân hậu, nết na
Quả thị vàng thơm trong túi áo bà
Bàn tay không quên têm trầu cánh phượng

Tấm không cam phận chết
Vì nàng đang có một người yêu
Và nàng quyết không để
Người thương yêu nhất của mình
Rơi vào tay kẻ ác…