Em nắm bàn tay lại
Không chịu cho anh xem vân tay
Nhưng anh đã nhìn thấy
Nhiều nốt sần chai
Nhiều vết sẹo dọc ngang
Trong lòng tay em
Như những vết chân chim ruộng hạn

Lời Sli em như hoa sim bè bạn
Như hoa giun thơm mãi
Anh hát bảy ngày bảy đêm
Mới được cầm cổ tay em mầm cải
Sao em nắm bàn tay lại?
Không cho anh nhìn thấy những chùm sao
Những vân hoa chai sần
Những vết sẹo lâm bâm chằng chéo

Em nở nụ cười tươi
Giấu bàn tay mình vòng vo co kéo
Anh biết cái miệng em
Thật xinh thật dẻo
Biết mùa xuân
Đang nẩy mầm từ bàn tay em…