Những giọt mồ hôi
Như những hạt cườm
Trên ngực con chim cu
Đeo cả đời trên cổ
Em cuối chợ
Hũ mắm, chai tương
Đồng trao đồng nợ
Nắng chiều xém tóc hoa rơm

Khách nhà giàu lời chặt như nêm
Em như cành vông gặp gió
Bất chợt nở chùm hoa đỏ
Bán mua lá rụng bay vèo
Lặng lẽ là khách nhà nghèo
Tiền xu tiền hào gạn mãi
Em như chùm hoa cải
Thương thương chai mắm, bọc cà

Những hạt cườm con chim cu loang ra
Thấm áo em mùi rơm, mùi rạ
Chiều về cải ngồng xém lá
Cuối chợ em nhoà bóng lau…