Ta chỉ như quân xe đi ngang đi dọc
Quân pháo nổ phải có ngòi
Quân mã không qua nước cản
Quân tốt không được lùi
Ta cũng là tướng sĩ
Bao đời quanh quẩn trong cung
Là đôi tượng oai hùng
Nhưng cũng không qua sông được
Ván chơi nào cũng có quân lạc nước
Cũng bên thắng bên thua
Kẻ cầm quân không có tên trong bàn cờ

Xong cuộc chơi
Những quân cờ ngổn ngang câm lặng
Kể chi quân đen quân trắng
Lại ngủ vùi trong túi vải, ống bơ...