Mâm cơm con cúng nhoè trong mắt
Bóng mẹ gầy tom lẫn khói nhang
Thịt thà rau đậu con cháu sắp
Vẫn lo mẹ mắng: Lại tiêu hoang!

Con dâng bánh đúc xưa người thích
Riêu cua lát phống, gạch cua vàng
Một đĩa nõn sung vài nhánh ngổ
Mắt con nhoè bóng một vầng trăng

Cúng mẹ bộ áo nâu, nón trắng
Quần thâm yếm gụ, dép ba quai
Mắt con mắt mẹ nhoè mấy cõi
Người vui toả ấm một ban mai

Mỗi năm một lần con gặp mẹ
Người vẫn quần thâm, áo rách vai…