Có lúc ngày xuân, trên Mai Châu càng ấm.
Em thường đến nhà anh chị chơi
Ngôi nhà xinh đẹp, hai anh chị cũng đẹp.
Cho em ở cùng anh chị thật lâu.

Anh Sơn ơi, chẳng ngai ngần gì.
Có em bên cạnh trong các trang bình luận.
Em ở thành phố, anh ở thị trấn,
Sát gần nhau trên cả khu vực.
Còn chị Dung trong xu hướng làm đẹp
Người em cũng như muốn cười tươi.
Chị yêu, ngày hè em sẽ lên
Và cả bên ngoại sẽ chung vui mọi nhà.

Nay em đã vui vẻ, có mái ấm gian nhà
Có bạn bè, có anh em hàng xóm
Cho ngày hè chung vui với anh chị
Hôm mai đây, em sẽ thế nào?
Và để hai bác chờ đợi đến mai sau
Còn hai bác, hai bác thấy thế nào?

Gửi tặng gia đình bác Nhiên (Khằm Bua Lá Families)

(Mai Châu, Hoà Bình 2021)