Một bài thơ rất ý nghĩa về tinh thần cổ động và cảm nghĩ trong mùa giảo UEFA Euro diễn ra 4 năm 1 lần

Hà Vũ