Ta tin vào sông nước đỏ
Mà sông lại đổi màu xanh
Ta tin vào lời của núi
Núi lại dựng mây im lìm

Lòng ta như trăng mờ tỏ
Dõi theo bóng Cuội, cánh chim

Ta đành tin vào hạt gạo
Câu thơ lúa trỗ đồng làng
Mùa này thơ ta úng lụt
Ta vớt hạt vàng lên phơi…