Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 14:58

虞卿

割地求和國必危,
安知堅守絕來思。
年年來伐年年割,
割盡邯鄲佝所之。

 

Ngu Khanh

Cát địa cầu hoà quốc tất nguy,
An tri kiên thủ tuyệt lai tư.
Niên niên lai phạt niên niên cát,
Cát tận Hàm Đan câu sở chi.

 

Dịch nghĩa

Cắt đất cầu hoà tất nhiên đất nước sẽ lâm nguy,
Chỉ còn cách cương quyết bảo vệ lãnh thổ, đập tan ý đồ của địch.
Mỗi năm địch mỗi tấn công, mỗi cắt đất,
Cắt hết rồi, kinh đô Hàm Đan sẽ đặt ở đâu ?


Ngu Khanh: người nước Triệu thời Chiến Quốc, họ Ngu, tên thất truyền, được Lý Thành Vương nước Triệu dùng làm thượng khanh, nên mọi người cứ gọi là Ngu Khanh. Trước sức mạnh của nước Tần, Triệu Vương chủ trương cắt đất cầu hoà, Ngu Khanh can không được, từ quan về ở ẩn và viết sách nói lên chủ trương của mình, đại khái như trong bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thua dâng đất, nước dần cũng mất
Quyết giữ thành, đập nát ý đồ
Mỗi năm mỗi cắt đất cho
Hàm Đan cung điện bấy giờ còn không ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cắt đất cầu hoà nước tất nguy
Quyết tâm giữ vững chẳng lo gì
Mỗi năm bị đánh mỗi năm cắt
Cắt hết Hàm Đan lưng cõng gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu hoà cắt đất nước lâm nguy,
Chỉ cách đập tan ý địch đi.
Mỗi lúc tấn công đều cắt đất,
Hàm Đan cung khuyết sẽ còn gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời