18/01/2022 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu Khanh
虞卿

Tác giả: Chu Đàm - 周曇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2013 14:58

 

Nguyên tác

割地求和國必危,
安知堅守絕來思。
年年來伐年年割,
割盡邯鄲佝所之。

Phiên âm

Cát địa cầu hoà quốc tất nguy,
An tri kiên thủ tuyệt lai tư.
Niên niên lai phạt niên niên cát,
Cát tận Hàm Đan[1] câu sở chi.

Dịch nghĩa

Cắt đất cầu hoà tất nhiên đất nước sẽ lâm nguy,
Chỉ còn cách cương quyết bảo vệ lãnh thổ, đập tan ý đồ của địch.
Mỗi năm địch mỗi tấn công, mỗi cắt đất,
Cắt hết rồi, kinh đô Hàm Đan sẽ đặt ở đâu ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thua dâng đất, nước dần cũng mất
Quyết giữ thành, đập nát ý đồ
Mỗi năm mỗi cắt đất cho
Hàm Đan cung điện bấy giờ còn không ?
Ngu Khanh: người nước Triệu thời Chiến Quốc, họ Ngu, tên thất truyền, được Lý Thành Vương nước Triệu dùng làm thượng khanh, nên mọi người cứ gọi là Ngu Khanh. Trước sức mạnh của nước Tần, Triệu Vương chủ trương cắt đất cầu hoà, Ngu Khanh can không được, từ quan về ở ẩn và viết sách nói lên chủ trương của mình, đại khái như trong bài này.

[1] Kinh đô nước Triệu thời Chiến Quốc, nay là huyện Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đàm » Ngu Khanh