Thu Hà Nội, áo pull em mỏng quá
Ngại một mùa đông đổ ập về.
Chiếc lá non lặng im trên cành sấu
Ngại một mùa hè còn lảng vảng đâu đây.

Tôi bỗng ngại những gì không thể có
Một khoảnh khắc thu trôi cũng sợ mất trước cuộc đời
Cúi xuống ngực thấy trên đầu trắng năm mươi tuổi
Ngại em còn trẻ quá để yêu tôi.


Hà Nội, 1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]