Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 18/04/2020 22:44 bởi tôn tiền tử
Chiêm Quang Mậu thê 詹光茂妻 tức vợ của Chiêm Quang Mậu, chưa rõ tên thật và lai lịch, sống khoảng năm Thiên Thánh (1023-1032) đời Tống Nhân Tông. Thơ còn một bài chép trong Thi thoại tổng quy 詩話總龜.