Người đàn ông đã bị xử hình từ đoạn đầu đài bước xuống. Ông ôm chặt cái đầu cuả ông đang chảy máu ròng ròng. Lúc ấy táo trong vườn đang trổ hoa rạo rực. Người đàn ông tìm đường về quán rượu trong làng.

Ông ngồi xuống bên bàn và gọi hai cốc bia. Một cốc cho ông và một cốc cho cái đầu ông đã lìa khỏi cổ. Mẹ tôi lau tay vào tạp dề và mang bia cho họ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)