Thế giới đang biến mất.
Con đường nhỏ,
Mày quá hẹp,
Nằm trong nơi có quá nhiều bóng mát

Mày chỉ có con chó,
Một đứa con cút côi.
Mày giấu chiếc giương soi lớn nhất,
Những người tình không áo quần.

Ai đó đã kéo họ
Vào chiếc xe tải mở rộng.
Họ vẫn còn đang lõa thể, du hành
Trên chiếc ghế sofa

Khắp cùng đồng bằng tối tăm,
Xứ lạ Kansas hay Nebraska
Cơn giông đang kéo đến.
Người đàn bà mở chiếc dù đỏ

Trong xe tải. Đứa con trai
Và con chó chạy theo đuôi họ,
Như thể đang đuổi theo chú gà trống
Đứt đầu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)