Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diêu Toại (1 bài)
- Tôn Tung (10 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Lý Tư Diễn (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 08/10/2010 03:39 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/10/2010 01:09 bởi hongha83
Cao Phong Diệu thiền sư 高峰妙禪師 (1238-1295) là thiền sư đời Tống, thuộc tông Lâm Tế phái Duơng Kỳ. Cao Phong Diệu quê ở Ngô Giang, Tô Châu. Ông họ tục là Từ 徐, Cao Phong là hiệu, xuất gia năm 15 tuổi. Năm 16 tuổi ông được thụ giới cụ túc, 18 tuổi ông học giáo Thiên Thai. Năm thứ 2 niên hiệu Hàm Thuần (1266), ông tu ở am Ẩn Long do ông tự dựng lấy. Năm thứ 16 niên hiệu Chí Nguyên đời Nguyên Thế Tổ (1279), ông lên ngọn núi Thiên Mục phía tây Hàng Châu vào động Trương Công và viên tịch nơi này. Tác phẩm có Cao Phong Diệu thiền sư ngữ lục, Cao Phong hoà thượng thiền yếu.