15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 12/04/2006 07:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 01:29

Ngán cho cái mũi vô duyên,
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An.


Tương truyền trong thời gian làm một chức quan nhỏ ở Bộ lễ, tác giả được xem thơ của một thi xã do nhiều thi sĩ chủ trương: Tùng Thiện Vương, Hà Tôn Quyền,... Đõ thơ của thi xã, ông lắc đầu, bịt mũi và ngâm hai câu này.

Nguồn: Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953